Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 29.05.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 29.5.2009 : Nghe 8 Thông điệp hậu thuẫn Nhân quyền Việt Nam của bà Therese Jebsen, Sáng hội Rafto, các Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Chris Smith, Loretta Sanchez, Ed Royce, bà Maired Maguire, Giải Nobel Hòa bình, Huân tước Avebury, Quốc hội Anh quốc, bà Souhayr Belhassen, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền, Dân biểu Quốc hội Pháp Noël Mamère & Bài xã luận “Hà Nội bất nhân với Nhân quyền” đăng trên báo The Wall Street Journal, Hoa Kỳ

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××