Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 01.05.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 1.5.2009 : Bài nói chuyện về “Vai trò người Cư sĩ và Ngũ giới trong quá trình đóng góp của người Phật tử Việt Nam từ những thế kỷ đầu Tây lịch tại Giao Châu” (Phần 1) cùa Cư sĩ Võ Văn Ái tại khóa Tu học Phật Pháp ở thành phố Seattle, Hoa Kỳ

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××