Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 24.04.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 24.4.2009 : Những lời phát biểu của các đoàn thể, đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ hậu thuẫn “Tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại cuộc Hội luận ở chùa Điều Ngự, Little Saigon, California, Hoa Kỳ, ngày 19.4.2009, để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××