Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 17.04.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 17.4.2009 : Ký giả Ỷ Lan phóng sự cuộc Hội luận Paris hậu thuẫn Lời Kêu gọi tháng 5 Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia với lời phát biểu của các ông Nguyễn Phúc Tửng, Võ Văn Ái, Trần Thanh Hiệp & Tin tức 2 Ban Đại diện GHPGVNTN Huế - Đà Nẵng với gần 100 tổ chức, hội đoàn, đảng phái, nhân sĩ khắp năm châu ký tên ủng hộ Bất tuân dân sự - Biểu tình Tại gia của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ để chống việc khai thác quặng bô-xít ở Tây nguyên gây đại nạn sinh thái và uy hiếp an ninh quốc phòng

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××