Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 27.03.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 27.3.2009 : Chương trình đặc biệt tại Hội đồng Nhân quyền LHQ Genève ông Võ Văn Ái tố cáo Nhà cầm quyền Hà Nội không tuân thủ các Công ước LHQ, gây đại nạn sinh thái Tây nguyên vì khai thác mỏ bô-xít, và công bố tài liệu mật của Đảng cộng sản đàn áp dân chủ và nhân quyền

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××