Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 20.03.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 20.3.2009 : Chương trình đặc biệt về Giải Nobel Hòa bình : Các nhân vật quốc tế Âu, Mỹ, Á và Giải Nobel Hòa bình Maread Maguire tôn vinh Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ khi đề cử Hòa thượng làm ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm nay 2009

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××