Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 13.03.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 13.3.2009 : Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ giải thích với bà Katia Bennett, Tham tán Chính trị Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, về cuộc đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của Nhà cầm quyền Cộng sản qua các năm 1975, 1981, 2000, 2005, 2007, 2008, và lập trường đấu tranh của Giáo hội cho sự Vẹn toàn lãnh thổ, chống lại cuộc đồng hóa của Trung quốc

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××