Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 06.03.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 6.3.2009 : Mục “Câu Chuyện Cuối Tuần” bàn về thực chất bản “Thông bạch thành lập Văn phòng Điều hợp GHPGVNTN Liên châu” của các Hòa thượng Thích Minh Tâm, Thích Như Huệ, Thích Trí chơn và Thượng tọa Thích Bổn Đạt

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××