Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 20.02.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 20.2.2009 : Đạo từ của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Lễ Cầu Quốc thái Dân an, Vẹn toàn lãnh thổ, Siêu độ hương linh các chiến sĩ vị quốc vong thân, tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ & Phần 3 Tổng kết hoạt động năm 2008 của Gia Đình Phật tử Việt Nam trong nước

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××