Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 13.02.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 13.2.2009 : Các lời Chúc Tết Kỷ Sửu của Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Phước Nhơn, Thượng tọa Thích Giác Đẳng & Phần 2 Tổng kết hoạt động năm 2008 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××