Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 06.02.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 6.2.2009 : Nghe các lời Chúc Tết Kỷ Sửu của chư Tôn Giáo phẩm và các nhân vật quốc tế : Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Thượng tọa Thích Viên Lý, Ông Arne Lingård, Chủ tịch Sáng hội Rafto & Bà Thérèse Jebsen, Chủ tịch Điều hành Sáng hội Rafto, Vương quốc Na Uy, 2 Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Pannella & Marco Cappato, và Thượng Nghị sĩ Quốc hội Ý, Marco Perduca

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××