Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 23.01.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 23.1.2009 : Thư Chúc Xuân của Viện Tăng thống & Tổng kết hoạt động năm 2008 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước, và tổng kết việc cứu tế Dân Oan, Dân nghèo, đồng bào sắc tộc, các cháu thiếu nhi và các nhà dân chủ lâm nạn

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××