Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 16.01.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 16.1.2009 : Thư của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký LHQ & Tài liệu “mật” của Đảng Cộng sản về phương pháp tiêu diệt các phong trào Dân chủ trong nước

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××