Dai Phat giao Viet Nam
2009

 

×××

Ngày 02.01.2009
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 2.1.2009 : Cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về sự kiện 2 vị Đại biểu Quốc hội Châu Âu bị cấm vào Việt Nam thăm Ngài & Lời phát biểu của Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ryszard Czarnecki, người Ba Lan, trong mục “Thế giới ủng hộ chúng ta”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××