Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 26.12.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 26.12.2008 : Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ngỏ lời cảm tạ 2 vị Đại biểu Quốc hội Châu Âu bị cấm vào Việt Nam thăm Ngài & 2 cuộc phỏng vấn Dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Cappato và Marco Pannella về chế độ Cộng sản độc tài đàn áp nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××