Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 19.12.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 19.12.2008 : Những lời hỏi đáp trong cuộc hội kiến giữa Bà Đại sứ Hoa Kỳ và Hòa thượng Thích Thiện Hạnh tại chùa Báo Quốc, Huế & Mục “Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta” qua phóng sự Đại lễ “30 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××