Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 12.12.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 12.12.2008 : Lịch sử bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, và cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Nhật Ban về việc Công an hành hung Hòa thượng tại chùa Ba La Mật, tỉnh Đồng Nai

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××