Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 28.11.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 28.11.2008 : Phóng viên Ỷ Lan phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về “Lời Cam Kết” giả mạo công an gán cho Ngài, về cuộc đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, cho toàn vẹn lãnh thổ trên hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa & trong hoàn cảnh nào bộ “Phật Quang Đại Từ điển” 8 nghìn trang hoàn thành nơi tù ngục

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××