Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 14.11.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 14.11.2008 : Một vài câu hỏi đáp tại 2 cuộc họp báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ trước hàng nghìn người ở Bắc và Nam California, Hoa Kỳ & Mục “Truyền thông, báo chí nghĩ gì về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××