Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 31.10.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 31.10.2008 : Kính xin mời nghe chương trình thứ Sáu 31.10.2008 : Huynh trưởng Ngô Thị Quỳnh Lậm đọc Tâm Nguyện Thư ngày ra mắt Tân Ban Hướng dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ & Thị giả Đức cố Tăng thống Thích Huyền Quang, Đại đức Thích Đồng Thọ tố giác ô. Bạch Hoa Mai giả mạo cắt xén băng thu hình cuộc gặp gỡ Đức cố Tăng thống tại Tu viện Nguyên Thiều hồi đầu năm 2008

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××