Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 17.10.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 17.10.2008 : xin mời nghe Tường trình về Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ ở thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ & Quyết nghị 9 điểm thông qua tại Đại hội

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××