Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 10.10.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 10.10.2008 : Chương trình thứ sáu 10.10.2008, xin mời nghe Thông bạch của Đức Phó Tăng thống Thích Hộ Giác về “Tuyên Bố Chung” của Nhóm Tăng sĩ tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất & Đài SBTN phỏng vấn Giáo sư Lưu Trung Khảo về hiện tình Phật giáo

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××