Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 26.09.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 26.9.2008 : xin mời nghe cuộc phỏng vấn Thượng toạ Thích Viên Lý nói về Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 10 sắp tới và tình hình sinh hoạt của Giáo hội tại Hoa Kỳ

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××