Dai Phat giao Viet Nam
2008

 

×××

Ngày 19.09.2008
Để thu, bấm vào đây: Save Target As...

Chương trình thứ Sáu 19.9.2008 : Cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Giác Đẳng về mục đích và nội dung Khóa Tu học 3 ngày dành cho Cư sĩ Phật giáo tại chùa Pháp Luân cùng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ trên lĩnh vực Truyền thông và Văn hóa

Để nghe, bấm vào dưới đây :


×××